осигуровки

ПРЕВОДИ (устни, писмени)

Помощ при попълване на формуляри напр. детски надбавки (също и за деца, живеещи в България) Kindergeld, Elterngeld

БЮРО УСЛУГИ

Гарантиране на постоянен адрес на фирмата ви. Регистриране на фирма (Gewerbe), също и без адресна регистрация в Германия.
Сметки, Договори, Оферти, Поръчки, Предупреждения, Реклама

ЗАСТРАХОВКИ

  • Здравна осигуровка от 67,57 €; също без собствено участие /ohne Selbstbeteiligung
  • без медицински преглед, без допълнително доплащане
  • без годишно увеличение на вноските /keine Beitragsanpassungen eжедневно
  • обезщетение при престой в болница поемане на раходи за престой в болница
  • Застраховка злополука, пенсионна осигуровка (с допълнителни приходи от държавата), автомобилно застраховане

Безплатно сравнение на застраховки!!!

Набираме сътрудници за подкрепа на нашия екип.

осигуровки