Здравно осигуряване в Германия

– как да предотвратите излишни разходи!

В Германия има задължително здравно осигуряване, т.е. всеки, който ребивава в Германия трябва да е здравно осигурен. Работниците се осигуряват през трудовото отношение и работодателят внася вноските от името на работника директно на здравната каса. Когато приключи трудовото отношение, Вие оставате осигурени и трябва сами да се погрижете за плащането на вноските към здравната каса или евентуално трябва да прекратите членството си към нея ако напускате Германия.
Важно! Ако не прекратите членството си, то Вашата осигуровка минава в така
нереченото задължително осигуряване. При задължителното осигуряване Вие сте задължени сами да си плащате вноските, които варират между 150 и 700 евро.
Максималната вноска от 700 бива и тогава начислена, когато Вие не осъществите контакт с касата за изясняване на статуса Ви, следователно обезателно се свържете със здравната Ви каса.


Тук ще научите какво да предприемете за да предотвратите натрупването на
задължения към здравната Ви каса:


Прекратяване на членството при напускане на Германия

Ако се прибирате в родината, то трябва обезателно да пратите предизвестие за прекратяване на здравната Ви осигуровка на касата Ви в Германия. Често здравната каса в Германия иска и доказателство, че в последствие се осигурявате здравно в родината си (примерно удостоверение от здравната Ви каса в родината Ви) за да прекрати членството. Препоръчително е да осъществите контакт с здравната Ви каса в Германия за изясняване на формалностите по отношение на прекратяване на членството Ви. Ако не го направите, то тогава се натрупват задължения към здравната Ви каса в Германия.

Вие оставате в Германия? Тогава оставате осигурени в Германия!

Ако искате да останете след приключване на трудовото Ви отношение в Германия, то имате три варианта:

  1. Вие сами си покривате здравните вноски.
  2. Вие имате право на обезщетение за безработица или на социално подпомагане за хора в трудоспособна възраст (Arbeitslosengeld I oder II), които се заявяват пред Agentur für Arbeit съответно Jobcenter – разходите за здравно осигуряване се поемат от съответното учреждение.
  3. Вие имате брак с партньор, който се осигурява здравно в държавна каса: Вие имате право на семейна здравна осигуровка и тя за Вас е безплатна.

Много важно: не игнорирайте писмата от здравната каса!
Те имат като цел единствено изясняването на Вашия статус!